Yogisk Chakraflöde massage

är en mycket kraftfull energimassage som stimulerar och balanserar dina energiflöden i kroppen. Massagen påverkar dig fysiskt, mentalt och känslomässigt. Den ger kraft och energi så att du känner dig fysiskt och psykiskt stark. Den ger handlingskraft, lugn och balans. Den medför ökad kroppsmedvetenhet, fördjupad självkännedom och ett bättre immunförsvar.

Den löser även spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiska och psykiska. Den ger ökad medvetenhet och självkännedom. Behandlingen balanserar hela människan genom att den skapar ett flöde som startar en process som gör oss medvetna om begränsningar och mönster, sådant som hindrar oss och håller oss tillbaka.

Det rekommenderas vid muskelvärk, trötta stumma ben, dålig cirkulation, huvudvärk, fysisk/psykisk trötthet, utbrändhet, orkeslöshet, stress, oro och sömnproblem. När du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.

Reiki Healing

är en holistisk behandlingsmetod, vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar ”må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Reiki healing , som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Boka tid: roxana@huayyangyoga.com