Mindfulness är ett tillstånd, snarare än en teknik. Ett tillstånd av ’varande’ till skillnad från ’görande’ där vi oftast befinner oss. Du lär dig om olika verktyg som hjälper dig att hantera stress och bli mer närvarande i vardagen och få en ökad livskvalitet.

Meditation är en metod för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”.

Några positiva effekter av mindfulness och meditation:

  • minskar  stress och ångest
  • sova bättre
  • ökar koncentrationsförmåga fokus
  • förbättrar minne
  • ökar mental styrka
  • hanterar bättre förändringar
  • ökar glädjen
  • ökar kreativiteten